2017-12-12 02:14:17

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและค

  อ่านเพิ่มเติม
2017-5-24 11:54:39


การจัดประชุมเชิงประปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสั

  อ่านเพิ่มเติม
2017-12-12 02:27:14

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีประทานรางวัล “ประชาบ

  อ่านเพิ่มเติม
2017-12-12 01:53:33
วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๐ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้
  อ่านเพิ่มเติม