โครงการ กิจกรรม

เซ็นทรัลหนุนโครงการ “เพราะมีคนดี โลกนี้จึงน่าอยู่”

peerawat.w 2023-03-17 05:53:43
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66 เวลา 14.00 น. กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ประชุมหารือร่วมกับ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล ขับเคลื่อนโครงการ “เพราะมีคนดี โลกนี้จึงน่าอยู่” เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
  อ่านเพิ่มเติม

การประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของ อพม.

theerasak.p 2021-03-22 04:07:00
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 5 นายสุริชาติ จงจิตต์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพิจารณาการรับรองผลการปฏิบัติงานตามแบบ
  อ่านเพิ่มเติม

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

theerasak.p 2021-03-22 04:02:57
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
  อ่านเพิ่มเติม

อพส.ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร

theerasak.p 2021-03-22 04:00:22
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 17.30 น. ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย นายสุริชาติ จงจิตต์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานศูนย์คุ้มครองคนไร
  อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่

theerasak.p 2021-03-22 03:58:50
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บ้านสวนดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง รุ่นที่ 19 ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ มีจิตอาสาที่สมั
  อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดกิจกรรมอบรม อพม.กทม.ใหม่ เขตคลองเตย

theerasak.p 2021-03-22 03:53:24
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานครใหม่ เขตคลองเตย เพื่อพ
  อ่านเพิ่มเติม

พิจารณากลั่นกรองโครงการเสริมสร้างพลังเพื่อช่วยเหลือคนไร้ที่พ

theerasak.p 2021-03-22 03:49:11
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ครั้
  อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

theerasak.p 2021-03-22 03:46:17
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ห้องทำงาน ชั้น 8 กระทรวง พม. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายสุริชาติ จงจิตต์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปร
  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

theerasak.p 2021-03-22 03:43:48
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.พส. ชั้น 5 นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  นายสุริชาติ จงจิตต์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ร่วมประชุมกับ ผู้อำนวยการส
  อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดกิจกรรมอบรม อพม. กทม.ใหม่ เขตบางกอกใหญ่

theerasak.p 2021-03-22 03:40:44
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนทวีธาภิเษก เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ นายสุริชาติ จงจิตต์ ผู้อำนวยการกองกิจอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ได้รับมอบหมายเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานครใหม่ เขตบางกอกใหญ่ โดยนายสมชาย อินทรมหันต์ ประธาน อพม. เข
  อ่านเพิ่มเติม
FirstPrevPage 1 of 6NextLast