โครงการ กิจกรรม

พิธีเปิดกิจกรรมอบรม อพม. กทม. เขตหนองจอก

theerasak.p 2021-03-22 03:18:22
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมเขตหนองจอก กรุงเทพฯ นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานครใหม่ เขตหนองจอก เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ อพม. ให้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือ ดูแลประชาชนได้ ตามภารกิจกระทรวง พม. อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถยกระดับ อพม.ให้เป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมดังกล่าว