โครงการ กิจกรรม

พิธีเปิดกิจกรรมอบรม อพม. กทม.ใหม่ เขตบางกอกใหญ่

theerasak.p 2021-03-22 03:40:44
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนทวีธาภิเษก เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ นายสุริชาติ จงจิตต์ ผู้อำนวยการกองกิจอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ได้รับมอบหมายเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานครใหม่ เขตบางกอกใหญ่ โดยนายสมชาย อินทรมหันต์ ประธาน อพม. เขตบางกอกใหญ่ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ กิจกรรมอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ อพม. ให้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือ ดูแลประชาชนได้ ตามภารกิจกระทรวง พม. อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง สามารถยกระดับ อพม. ให้เป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมดังกล่าว