โครงการ กิจกรรม

ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระดับตำบล

theerasak.p 2021-03-22 03:46:17
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ห้องทำงาน ชั้น 8 กระทรวง พม. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายสุริชาติ จงจิตต์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระดับตำบล