โครงการ กิจกรรม

พิธีเปิดกิจกรรมอบรม อพม.กทม.ใหม่ เขตคลองเตย

theerasak.p 2021-03-22 03:53:24
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานครใหม่ เขตคลองเตย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ อพม. ให้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือ ดูแลประชาชนได้ ตามภารกิจกระทรวง พม. อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถยกระดับ อพม. ให้เป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมดังกล่าว