โครงการ กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง รุ่นที่ 19

theerasak.p 2021-03-22 03:58:50
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บ้านสวนดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง รุ่นที่ 19 ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ มีจิตอาสาที่สมัครเป็น อพม. จำนวน 104 คน ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยนายสุริชาติ  จงจิตต์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม และนายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกล่าวให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อสร้าง อพม. ที่มีคุณภาพมีความสามารถในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อย่างทั่วถึง ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์