โครงการ กิจกรรม

อพส.ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร

theerasak.p 2021-03-22 04:00:22
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 17.30 น. ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย นายสุริชาติ จงจิตต์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้กำลังใจข้าราชการเจ้าหน้าที่ โดยมี นายชรินทร์ ขาวสุด ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ