ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีแด่ นางสารภี บัวเกษ ประธาน อพม. เขตหนองจอก ได้รับรางวัล "สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน" เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

chanisara.k 2023-3-16 02:10:39

เจ้าหน้าที่ กอส. ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสารภี บัวเกษ ประธาน อพม. เขตหนองจอก ที่ได้รับรางวัล"สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน" เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566