ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออนไลน์ (E-learning)

peerawat.w 2023-3-14 10:38:22

สามารถอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออนไลน์ (E-learning) และปริ้นใบ Certificate ผ่าน QR code หรือ URL : ระบบอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (dsdw.go.th)