ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับอบรม "หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น" จำนวน 18 ชั่วโมง ฟรี!!! (ออนไลน์)

chanisara.k 2023-3-23 01:53:37

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับอบรม "หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น" ออนไลน์ จำนวน 18 ชั่วโมง ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรทันที สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ --> https://www.thaielderlycare.org/