ข้อมูลอาสาสมัคร

จังหวัด
ชาย
หญิง
รวม
นครศรีธรรมราช 1836 10193 12029
กระบี่ 242 1092 1334
พังงา 234 1723 1957
ภูเก็ต 257 1381 1638
สุราษฏร์ธานี 1458 5623 7081
ระนอง 467 1364 1831
ชุมพร 1876 2442 4318
สงขลา 710 3766 4476
สตูล 940 3040 3980
ตรัง 764 2482 3246
Page 1 of 2 (14 items)Prev12Next