ข้อมูลอาสาสมัคร

จังหวัด
ชาย
หญิง
รวม
ยะลา 195 506 701
กระบี่ 285 408 693
ชุมพร 702 852 1554
นครศรีธรรมราช 1082 2227 3309
พังงา 62 659 721
ภูเก็ต 71 520 591
ระนอง 42 368 410
สุราษฏร์ธานี 723 1492 2215
ตรัง 590 1395 1985
นราธิวาส 254 373 627
Page 1 of 2 (14 items)Prev12Next