ข้อมูลอาสาสมัคร

จังหวัด
ชาย
หญิง
รวม
ชลบุรี 326 1287 1613
ระยอง 503 1047 1550
จันทบุรี 785 1744 2529
ตราด 515 2133 2648
ฉะเชิงเทรา 1144 2689 3833
ปราจีนบุรี 1213 2515 3728
สระแก้ว 838 2683 3521